Kompetencer

Ordvalg, sætningslængde og rytme har stor betydning for, hvor behagelig en tekst er at læse – og om den overhovedet bliver læst.

Samtidig skal teksten nøje tilpasses konteksten, mediet og modtageren. Teksten skal have en rød tråd, og modtagerens forventninger skal holdes for øje, så man bevarer læserens opmærksomhed hele vejen igennem.

Jeg har en liflig pen og et skarpt analytisk blik, så jeg kan skrive tekster, der både er æggende, dækkende og vækkende.
Jeg kan skrive:

 • Artikler
 • Pressemeddelelser
 • Læserbreve
 • Webtekster
 • Blogindlæg
 • Nyhedsbreve
 • Korte reklametekster
 • Tekster til sociale medier
Jeg har tilegnet mig færdigheder inden for strategilægning, PR og markedsføring. Blandt andet har jeg beskæftiget mig med marketingsstrategier, hvor fokus er på at skabe og fastholde tætte kunderelationer ved at producere tekstindhold, som har en værdi for kunden.

Disse strategier kan jeg arbejde med hos her.

Jeg har desuden opbygget solide analytiske færdigheder, som gør mig i stand til hurtigt at kunne identificere jeres målgrupper og vurdere, hvordan jeres kommunikation skal skæres for at ramme plet.

Jeg kan hjælpe jer med:

 • Content marketing
 • Markedsføring via blogs
 • Markedsføring via sociale medier
 • Medieovervågning
 • Strategilægning
 • Kampagner
Hvis en historie skal brænde igennem til medierne, er det altafgørende, at man retter sin tekst mod modtageren. Det er denne målgruppe, som skal læse artiklen. Det er deres interesse, man ønsker at fange. Og det er dem, man skal sælge sig selv til.

Journalister er utvivlsomt travle mennesker, og derfor er det også vigtigt, at man gør arbejdet nemt for dem og lynhurtigt fanger deres interesse med en spændende historie og vinkel.

Jeg kan med mine journalistiske færdigheder vinkle en historie, fange mediernes interesse og dermed sælge jeres artikel.
Jeg kan hjælpe jer med:

 • Medieovervågning
 • PR-strategi
 • Pressemeddelelser
 • Artikler
Intern kommunikation sikrer informationsflow i jeres virksomhed, så det daglige arbejde kan udføres. Det er med til at øge trivslen på arbejdspladsen, fordi jeres ansatte føler sig værdsatte, og det sikrer, at der arbejdes bredt med jeres virksomheds visioner.

Fungerer den interne kommunikation optimalt, vil jeres medarbejdere automatisk fungere som
ambassadører for virksomheden, og dermed kan de være med til at styrke jeres eksterne kommunikation.

Jeg kan hjælpe jer med at styrke og vedligeholde jeres interne kommunikation ved hjælp af:

 • Videoer
 • Nyhedsbreve
 • Intranet
 • Planlægning af møder
Jeg er god til at planlægge og strukturere mit arbejde, så jeg overholder deadlines. Det drager jeg stor nytte af, når jeg skal arbejde med et projekt og uddelegere opgaver. Jeg er god til at holde overblikket og fokusere på målet – også selvom tidsperioden er lang og kan virke uoverskuelig.

Samtidig er jeg god til at samarbejde og til at se mulighederne og kompetencerne hos forskellige personer.

• Planlægning
• Samarbejde
• Arbejdsfordeling
• Ansvar

Jeg er vokset op med it og har ageret på sociale medier, så længe begrebet har eksisteret. Min konkrete erfaring er understøttet af faglig viden om at kommunikere på nye medier.
Photoshop (avanceret bruger) 85%
InDesign (avanceret bruger) 85%
Redigering af hjemmesider (brugerniveau) 80%
Officepakken (superbrugerniveau) 98%
Facebook (superbrugerniveau) 98%
Instagram (superbrugerniveau) 95%
Twitter (avanceret bruger) 90%