Uddannelse

På min kandidatuddannelse i retorik har jeg tilegnet mig teoretisk viden og praktisk erfaring i arbejdet med kommunikation på flere planer.

Jeg har arbejdet med situationsanalyse, genreanalyse og analyse af modtageren, som er nyttige redskaber til udformningen af effektiv kommunikation.

Jeg har også arbejdet med tekstproduktionen på det nære sproglige niveau. Særligt opbygning, ordvalg, framing og sætningsstruktur har været i fokus.

Desuden har jeg tilegnet mig viden om kommunikation i specifikke situationer. F.eks. har jeg arbejdet med krisekommunikation, argumentationsteori og debatstruktur, retorik på sociale medier og narrativ og visuel retorik.

Retorikuddannelsen er praktisk orienteret og trækker tråde til erhvervslivet. Jeg har derfor skrevet tekster og arbejdet med aktuelle emner og cases, som har haft en relation til erhvervslivet. Eksempelvis har jeg beskæftiget mig med Danske Banks kommunikation samt deres håndtering af kriser. Jeg har også arbejdet konkret med tekster så som daginstitutioners informationsfoldere og tekster til diverse virksomheders hjemmesider.

På min bachelor i lingvistik har jeg tilegnet mig viden om grammatiske teorier, arbejdet på et tekstnært niveau og fået en forståelse for sproget på flere områder.

Jeg har arbejdet med sproget på et psykologisk niveau, og hvordan sproget fungerer i hjernen. Jeg har set på sproget i en social og antropologisk kontekst. Men vigtigst af alt har jeg beskæftiget mig med sproget i praksis i almindelige hverdagssituationer.

Jeg har fået indsigt i det komplekse system, vi agerer i, når vi taler med hinanden. Det er interessant, hvordan vi afkoder hinandens signaler, skiftes til at tage taleturen og kan forstå hinandens budskaber, før sætningerne er talt til ende.

Den basale viden om vores måde at kommunikere på, kan jeg bruge i forbindelse med strategilægning og i udformningen af konkret kommunikation.

På lingvistik har jeg desuden lært at gå meget tæt på teksten og på de enkelte ord og sætninger. Det er brugbart i eksempelvis reklametekster eller tekster, der skal skabe blikfang, hvor man ikke har særlig meget plads til rådighed. Her er det vigtigt, at man vælger de helt rigtige ord i sin tekst.

Sproglig og samfundsfaglig student.
Jeg gik på linjen sejl og ski og modtog professionel undervisning i begge sportsgrene.