Udtalelser

Louise Rytter Christensen har i perioden fra 15. marts 2015 til 15. august 2015 været ansat i Shareplay sekretariatet som kommunikationsmedarbejder.

Arbejdsopgaverne har bestået af at styre netværkets websites og sociale medieplatforme – herunder et community på over 1200 medlemmer. Derudover har hun stået for at skrive artikler og reportager, samt udgive Shareplays nyhedsbrev, der kommer to gange om måneden. Hun har desuden stået for markedsføringen af Spot Interactive konferencen.

Louise har på det strategiske niveau sikret, at al kommunikation har været målrettet netværkets forskellige målgrupper, der bl.a. tæller medlemsvirksomhederne, offentligheden og de politiske lag. Hertil har Louise varetaget en lang række forskellige koordinerende opgaver, som har understøttet Shareplays netværksaktiviteter.

Vi kender Louise som en faglig kompetent kollega, der er selvkørende, struktureret og yderst pligtopfyldende. Hun arbejder fokuseret og er ikke bange for at give en ekstra indsats i spidsbelastede perioder. Louise er også en stærk social ressource med et godt humør, som bidrager til et behageligt arbejdsmiljø i sekretariatet. Vi har således været meget glade for at have Louise ansat i Shareplay og jeg kan kun give Louise Rytter Christensen mine bedste anbefalinger.

Shareplay, Filmby Aarhus
Jeg har haft den store fornøjelse at have Louise Rytter Christensen ansat som henholdsvis studentermedhjælper for den Socialdemokratiske Byrådsgruppe og som medarbejder i Borgmestervalgkampagnen i forbindelse med kommunalvalgkampen i 2013.

I begge funktioner har Louise løst sine opgaver med fagligt overskud, stærke sociale kompetencer og stor pligtopfyldenhed.

Louise er særdeles stærk fagligt og er en dygtig formidler i både skrift og tale.

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus
Louise har været ansat som studentermedhjælper i Byrådssekretariatet, der er et opgaveområde i Borgmesterens Afdeling.

Louises opgave har bestået i at transskribere byrådsdebatten, og her har hun været Byrådssekretariatets primære ressource. Opgaven har stor betydning i kontorets servicering af byrådet og magistratsafdelingerne i kommunen, som hurtigst muligt efter et byrådsmøde skal ajour med drøftelserne.

Vi har været mere end glade for Louise, der fra første dag har håndteret den vigtige opgave med både hurtig og sikker hånd samt stor selvstændighed. Samtidig er Louise overordentligt pligtopfyldende og samvittighedsfuld i opgaveløsningen.

Socialt er Louise med sit venlige og imødekommende væsen meget vellidt blandt kollegaerne.

Byrådssekretariatet, Aarhus Kommune